DRUKUJ

Linia:

R-k Boguszowice Stare Kłokocińska, linia 45

Dni robocze

 • 05:05
 • 05:54 G
 • 06:38 C
 • 07:02 C
 • 07:25
 • 08:05 B
 • 09:10 B
 • 10:07 L
 • 11:52 L
 • 12:55
 • 14:20 P
 • 15:20
 • 16:15 A
 • 17:10 E
 • 18:16 G
 • 18:55 E
 • 20:00 A
 • 21:05
 • 22:15
 • 23:06 Z

Sobota

 • 05:05
 • 06:15
 • 07:25 B
 • 09:25
 • 11:37
 • 13:00 L
 • 15:35 B
 • 16:45 L
 • 17:40 B
 • 18:50 B
 • 21:05 L
 • 23:06 Z

Niedziela

 • 06:15 B
 • 09:05 B
 • 11:25 B
 • 13:00 L
 • 15:35 B
 • 16:40 L
 • 17:40 B
 • 18:50 B
 • 21:05 L
 • 23:06 Z

Legenda

 • Z - kurs do przystanku Ligota Żorska
 • B - kurs do dworca autobusowego
 • P - kursuje przez Kłokocin Poligonowa
 • C -kurs do przystanku Boguszowice Stare
 • G -kurs do przystanku Gotartowice
 • A - kurs do przystanku Sąd
 • L -kurs do przystanku Lyski Rondo
 • K -kurs do przystanku Orzepowice Rondo
 • E - Kurs przez Stodoły Kaplica
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek:

DRUKUJ